Sunday, November 9, 2008

Mine +4 ORES!

Note: this is just a copy paste.

Tools:

Instructions:

1. login in RF
2. get a mining tool and go to crag
3. open WPE and target RF_ONLINE.BIN or RF.EXE or which ever process is your RF

4. start logging
5. go back to RF and start digging
6. stop logging and look for the packets that start with 08.

Example:

"08 00 0E 01 D7 06 02 00"

7. go to filter (double click filter 1)
8. copy the the packets and in the modify section put "11" in offset 06. and it should look like this:

offset : 01 02 03 04 05 06 07 08
search: 08 00 0E 01 D7 06 02 00
modify: .......................11 (ignore the dots )

9. save the filter
10. press the "ON" button on WPE
11. start mining again and poof! magic lol. instead of getting +1 +2 +3 ores, you'll be getting 3 random colors of +4 ores.

Monday, June 23, 2008

RF Extreme Atk Speed + Damage + fly hack + movespeed hack


para ma disable ang hackshield ng RF
i click nyo ung image sa taas

Ang sumusunod na cheats ay para sa accretian launcher type,pero pwede rin sa ibang characters at ibang race

Ang mga cheat na ito ay di ako nakadiskubre,natutunan ko lng sa isang cheat site
(www.elitepvpers.de)

1.I-login ang RF account nyo
2. buksan ang cheat engine (download CE here)
3. i click ang computer-like na icon sa upper left ng CE
4. piliin ang RF_onlinebin
5. sa value type piliin ang "text"
6. i search ang inyong weapon (dapat tama ang spelling at capital ang dapat na
capital, case sensitive to..)
ex. Hora Akeron Launcher
7. sa left ay makikita ang resulta ng search niyo
8. i right click ang bawat resulta tapos press "browse this memory region" at
hanapin itong code na nakahighlight sa baba

49 6E 74 65 6E 73 65 20 4D 69 73 73 69 6C 65
20 4C 61 75 6E 63 68 65 72 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 58 14 41 00 9C 00 00 00 00 00 00
00 01 00 00 00 06 00 00 00 10 F7 07 00 00 00
00 00 64 14 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01
00 00 00 01 00 00 00 79 08 00 00 01 00 00 00
00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 02 FF 21 FF 00
00 00 A8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 00 00 61 43 F1 04 00 00 9A 0A
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 08 00 00 00
00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF

9. Ang A8 08 ay gawing 00 00 at i right click ito at piliin ang "add this to the
address list" dapat 4bytes siya naka add at i freeze ito(icheck lng ang frozen na
box para ma freeze at dapat = ang simbolong makikita sa kaliwa nito..)

10.New Scan na naman at i-search ang pangalan ng iyong character(case sensitive rin
to)
11. Tulad ng sa weapon hanapin nyo naman ang code na naka hilight sa baba

XX XX XX XX XX XX XX XX 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B9 89 E7 45 00 25 1D C3 84 A9 AB 44 B9 89 E7 45
00 25 1D C3 84 A9 AB 44 00 00 00 00 00 00 1C 43
00 00 00 00 A2 E9 00 20 38 30 1A 0A E8 34 1A 0A
D7 16 00 00 A4 07 00 00 00 00 00 00 78 3A 9B 0D
FF FF FF FF 00 00 80 3F 00 00 00 00 FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
00 00 80 3F E8 7D 84 03 00 00 00 00 30 D0 92 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


12. I-add ang address na A4 sa 2 bytes at gawing "+" ang simbolo, ganun din ang
gawin sa 07 (note: ang A4 07 ay di talaga actual na codes paiba-iba ang value
nito,basta hanapin nyo lang ang code paiba-iba na nasa taas banda ng 80 3F)

13. I-Add naman ang address na 80 sa byte at gawing 0 ang value at i freeze rin ito
14. I-Add ang address na 3f sa byte at gawing 66 ang value

Para sa Fly hack naman

XX XX XX XX XX XX XX XX 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B9 89 E7 45 00 25 1D C3 84 A9 AB 44 B9 89 E7 45
00 25 1D C3 84 A9 AB 44 00 00 00 00 00 00 1C 43
00 00 00 00 A2 E9 00 20 38 30 1A 0A E8 34 1A 0A
D7 16 00 00 A4 07 00 00 00 00 00 00 78 3A 9B 0D
FF FF FF FF 00 00 80 3F 00 00 00 00 FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
00 00 80 3F E8 7D 84 03 00 00 00 00 30 D0 92 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

15.I-Add ang E9 sa 2 byte at gawing 201 ang value (Note E9 Value is always Constant)
16.I-Add ang 1D sa 2 byte at ang value ay i change sa sumusunod:(ang value nito ay
i-change depende sa lugar
Halimbawa ng mga value ng fly hack para di maabot ng mga monsters..
Beast Mountain(Forest)-17570 Red Haired Splinters-17580 Hook Brutals 17340 *[PB]
Eternal Flame Draco - 17500 (will still debuff when its HP is down 20%)
Elan ABX-17200 - TC2 17315 -/TC3 17400 *Elan-Free Roaming on map-17450-17500-
(people can still see u when u hit the "real Roads"
[PB]OutCast-17450 - Elves 17300( sometimes PB walks away from map) on outcast,the
Terrain value there is random because of the hilly terrain but i ussually use 17400 as a value
[PB]Belphegor-50290
Cartella - 17050 ABX(Blue) /Spiders-17200 /Turncoats-16850
VC- lake - 17200

Battle Dungeon;
Rooms;
1.17100
2.17200
3.17285
4.17355
5.17480
6.17520 (must be away from the Spike)
7.17630
8.17690.

sa beast mountain 17575 ang value ginagamit ko para makapagpa lvl ng mag-isa17.Para sa madaling speed hack ganito gawin nyo, magsuot ng wind weapon at ranger
boots(wag na magsuot ng ibang items at buffs na nakakadagdag ng movespeed)
Pindutin ang new scan, gawing "float" ang value type at i search ang 1.169
maraming resultang lalabas pero hanapin nyo ung address na katulad ng address
ng damage hack, example kung ang address ng damage hack nyo ay 02C3701C edi
hanapin nyo ung address na nagsisimula sa 02C3****,i double click nyo ung address
na to at i-freeze ito, ang value na 1.699999955555*** ay gawing 8(pdeng 4-8 ang
value kayo bahala kung ganu kabilis nyo gusto)

DOWNLOAD LINK FOR CE

Monday, May 26, 2008

Alternative Cheat

If that didn't work then try this...

when you tried the first cheat the game exits? maybe the gameguard is still active..
To deactivate it press start then press shutdown, thats the best step you would do..

after you do that the cheat should work fine...

credits goes to me @_@

Sunday, May 25, 2008

RF cheats

LIFE IS HARD, I want to play easy...

for the lazy ones this is for you

RF CHEATARS!

just press O then press quit game, and everything will be fine!

you can press the link at the right for more cheats!